Küpsised

Sinu lehitseja ei toeta küpsiseid või on toetus välja lülitatud.
Küpsiste privaatsus ja turvalisus
Kui soovid sellest poest asju osta, peavad su lehitsejas olema lubatud küpsised.

Kui lubad küpsised, suudab lehekülg teha paremini kindlaks, et sinu nimel ei sooritaks tehingut keegi teine ja isiklik informatsioon ei lekiks.
Veebis ostlemise jätkamiseks soovitame veebilehitseja küpsiste toetus sisse lülitada.
Kui kasutad Internet Explorerit, liiga järgnevat rada mööda:
  1. Kliki menüüribal Tööriistade(Tools) peal, sealt vali Interneti seaded(Internet Options).
  2. Kliki Turvalisuse(Security) sakil ja muuda turvalisuse tase keskmiseks (Medium).
See turvalisuse nõue on Teie kaitsmiseks. Vabandame, kui see Teid häirib.
Palun võta ühendust poeomanikuga, kui sul on küsimusi.
Jätka