Privaatsusteade

Kauba tagastamine

Kliendil on õigus kaup tagastada müüja kulul 14 päeva jooksul. SmartPost´iga saate seda teha mugavalt kasutades paki saamisel saadetud uksekoodi. Vastavalt VÕS §194 lg 4, kannab tarbija tagastamisega seotud kulud kuni 10€ ulatuses. Raha tagastame kliendile 10 päeva jooksul. Tagastatav kaup ei tohi olla kahjustatud, samuti määrdunud või muude kasutamise jälgedega ja peab olema originaalpakendis. Akude ja patareide näol on tegu piiratud kasutuskordadega toodetega ja seetõttu sellele ei laiene neile 14 päevane tagastusõigus juhul kui toodet on kasutatud.
Privaatsus ja andmekaitse
Kõik Patareid.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Patareid.ee ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist Patareid.ee andmebaasist.
Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub nendele andmetele juurdepääs ka Patareid.ee'l.
Pretensiooni esitamise tähtaeg ja kehtivus

Kõikidel toodetele on pretensiooni esitamise aeg 36 kuud, alates ostukuupäevast. Esimese 6 jooksul on puuduse olemuse tõendamise kohustus müüjal, peale seda tarbijal.

Pretensiooni esitamise aja jooksul on ostjal õigus toote tasuta remondile müüja poolt. Kui toodet ei ole võimalik remontida, siis see vahetatakse ja vastava otsuse teeb müüja.

Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja sobivates seadmetes. Hüvitamisele ei kuulu kahju või viga, mille on põhjustanud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, puudulik ventilatsioon, väljavoolanud patareid, tulekahju, uputus, loomulik kulumine jms) ega käsitsemisvead.

Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, häälestamine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

Pretensiooni esitamise aeg katkeb ning tasuta remonditeenused kaotavad kehtivuse juhul, kui:

• toodet remonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud

• toote seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud, teise kohta paigutatud või mitteloetav.
• toote konstruktsiooni või välimust on muudetud.
• toote viga on tekkinud omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale, toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või toote kasutamisel selleks mitte-ettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, nt. käsitsi liigutatavad plastmassosad (lülitid jms.) ega toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.)

Kui pretensiooni esitamise objekt asendatakse täielikult uuega, antakse tootele sama kestusega uus pretensiooni esitamise aeg. Kui vahetatakse välja üksnes toote osad, antakse vahetatud osadele sama kestusega uus pretensiooni esitamise aeg.

Prentensiooni esitamise õiguse kasutamiseks palun pöörduge info@battery-plus.eu

Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

Akud ja patareid:

Akude ja patareide näol on tegu piiratud kasutuskordadega toodetega ja seetõttu sellele ei laiene neile 14 päevane tagastusõigus juhul kui toodet on kasutatud. Probleemide korral vahetatakse defektse aku elemendid või asendatakse defektne toode uue samaväärsega.

Vahetuse aluseks on kauba ostu – või saatedokument, millel on näha tehingu kuupäev, toote nimetus ja seerianumber või seadmele märgitud tootekood.

Garantii katkemise tuvastamine on müüja pädevuses ja see tugineb garantii tingimustele.

Müüja ei teosta garantiikaupade transporti ega tasu postikulusid, kui selleks puudub eelnev kokkulepe.

Akud kuuluvad garantii alla ainult juhul, kui tegemist on tootjapoolse defektiga. Kliendi kohustus on teavitada müüjat defektist esimesel võimalusel.

Akud ei kuulu garantii alla kui:

• Akut on laetud valede või mitteühilduvate seadmetega

• Aku on saanud põrutada või on kukkunud

• Aku on saanud ülepinget

• Aku on sattunud lühisesse

• Akut on püütud avada

• Akut on kasutatud arvutis, mis pole tehniliselt korras või ei ühildu akuga.

• Akule on tekitatud füüsilisi vigastusi

• Akul asetsevad kleebised või seerianumbrid on eemaldatud või vigastatud.

Juhul kui Teil on tekkinud probleeme kasutatava akuga, teavitage müüjat telefoni või e-posti vahendusel defektsest tootest.

Saatke müüjale defektne aku koos ostudokumendi ja detailse probleemi kirjeldusega.

Kui aku vastab garantiitingimustele, vahetab müüja defektse aku elemendid või saadab kliendile asendustoote 30 päeva jooksul, alates päevast, millal defektne toode jõudis müüjani. Kui aku remontimine või asendamine ei ole võimalik, siis hüvitab müüja aku maksumuse ja transpordikulud.
Tellimine
Kaupu saab osta nii külalise kui registreerunud kasutajana.
Valige välja Teile sobivad tooted ja lisage need ostukorvi. Ostukorvis saate tellitavate kaupade kogust muuta ja tooteid eemaldada.
Kui olete leidnud kõik vajalikud tooted vajutage "Vormista ost". Vajadusel sisenege külalisena või siis registreerunud kasutajana.
Valige kauba maksja ja lähetusaadress.
Valige meelepärane maksmisviis ja transpordiviis, täitke vajalikud andmed ning klikkige nupule „Vormista tellimus”.
Lehel „Tellimuse ülevaade“ kontrollige kas soovitud tellimuses on kõik tooted olemas ning kui kõik on korrektne klikkige nupul „Esita tellimus“. Teile saadetakse automaatselt tellimuse kinnitus e-kirjaga ja peale tellimuse tasumist netipangas arve. Tellides arve, saadetakse peale tellimuse vormistamist arve.
Peale ettemaksu arve tasumist Teie poolt valitud viisil loetakse ost sooritatuks ning Teie tellimus võetakse täitmisele.
Maksmine
Maksta saab Swedbank, SEB, Nordea, Danske pangalinkide kaudu, mis teeb tellimuste käitlemise kiireks. Samuti väljastame vajadusel tellimuse kinnitusega ettemaksu arve, millega saab tasuda läbi internetipanga või pangakontoris. Ka on võimalik kasutada krediitkaarti või Paypali makset.

Vastutamatusesäte
Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. OT&Trade OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul, juhul kui kaupa ei ole võimalik tarnida. OT&Trade OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 100 EUR'i maksev aku on müügis 30 EUR'iga). Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul OT&Trade OÜ ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse info@battery-plus.eu

Tags: Tags:
Tagasi